№ 1 / 12.07.2021

ОТНОСНО : прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Арчар , Община Димово от ОИК – Димово на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

№ 142 / 16.12.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима членове на ОИК Димово ,които да присъстват на полагането на клетва по чл.32 ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания общински съветник

№ 141 / 13.12.2019

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник

№ 140 / 06.11.2019

ОТНОСНО : обявяване за избран общински съветник

№ 139 / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМОВО

№ 138 / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО АРЧАР

№ 137 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Димово

№ 136 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Димово, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 03.11.2019г. в ГД „ГРАО” – Видин.

№ 135 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима представители (председателя, заместник председателя и секретаря) на общинската избирателна комисия Димово, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 03.11.2019г.

№ 134 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден в община Димово.

№ 133 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Решение относно промяна в състава на СИК № 051600003.

№ 132 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Решение относно промяна в състава на СИК 051600010.

№ 131 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Решение относно промяна в състава на СИК 051600010.

№ 130 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Решение относно промяна в състава на СИК 051600022.

№ 129 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Решение относно промяна в състава на СИК 051600023.

№ 128 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 120/30.10.2019 г. относно утвърждаване на окончателни маршрути за разнасяне на изборните книжа и материали в община Димово за участие във втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г.

№ 127 / 01.11.2019

ОТНОСНО : ДОПЪЛВАНЕ РЕШЕНИЯ № 113, № 115, № 116 и № 117 от 28.10.2019 г.

№ 126 / 30.10.2019

ОТНОСНО : жалба с Вх. № 82/30.10.2019 г.

№ 125 / 30.10.2019

ОТНОСНО : жалба с Вх. № 81/30.10.2019 г.

№ 124 / 30.10.2019

ОТНОСНО : жалба с Вх. № 80/30.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 1 / 12.07.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Арчар , Община Димово от ОИК – Димово на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 142 / 16.12.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на ОИК Димово ,които да присъстват на полагането на клетва по чл.32 ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания общински съветник

  • № 141 / 13.12.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник

всички решения