Общинска избирателна комисия Димово


РЕШЕНИЕ
№ 141
Димово, 13.12.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник

РЕШЕНИЕ
№ 141/13.12.2019г.

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

На 12.12.2019 г. в ОИК – Димово е постъпило Писмо с вх. № 104/12.12.2019 г. по описа на комисията от Олег Миков – Председател на Общински съвет – Димово, относно предсрочно прекратяване на пълномощията на Цветан Иванов Александров като общински съветник в Общински съвет – Димово поради подаване на оставка. Към писмото е приложено уведомление от Цветан Иванов Александров, с което същия заявява, че подава оставка като общински съветник.

ОИК – Димово  разгледа постъпилите документи и установи следното:

С Решение № 116 от 28.10.2019 г. на ОИК -Димово Цветан Иванов Александров е обявен за избран за общински съветник в Общински съвет – Димово. От получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове в община Димово на 27.10.2019 г. следващият по ред класиран кандидат от листата на ПП ГЕРБ е Калин Иванов Пеев

            ОИК – Димово намира, че е налице хипотезата на  чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, а именно прекратяване на правомощията на Цветан Иванов Александров като общински съветник поради подаване на оставка, като комисията ще следва на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА да обяви за избран за общински съветник Калин Иванов Пеев.

             С оглед гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Димово

РЕШИ:

  ОБЯВЯВА Калин Иванов Пеев за избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и прекратява пълномощията на Цветан Иванов Александров

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Димово.

            Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

            Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

Председател: Мариана Панайотова Гергова

Секретар: Сийка Иванова Стоянова

* Публикувано на 13.12.2019 в 11:09 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 12.07.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Арчар , Община Димово от ОИК – Димово на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 142 / 16.12.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на ОИК Димово ,които да присъстват на полагането на клетва по чл.32 ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания общински съветник

  • № 141 / 13.12.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник

всички решения