06.05.2017

Съобщение

ОИК Димово обявява следните телефони за връзка с комисията в деня на втория тур на частични местни избори в кметство Гара Орешец:

1.Иван Иванов - 0878 755062

2. Пирин Луканов - 0887 498078

02.05.2017

Съобщение

30.04.2017

Съобщение

ОИК Димово обявява края на изборния ден в 20:00 часа.

20.04.2017

Съобщение

10.04.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димово обявява, че за частичните избори за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, областВидин, насрочени за 30.04.2017 година са регистрирани следните кандидати:

Борислав Антонов Живков - ПП АБВ;

Мариана Панайотова Гергова - ПП ГЕРБ;

Юлиян Александров Симеонов - БСП;

Красимир Иванов Крумов- Българска нова демокрация;

Костадин Петров Филипов - ДПС

07.04.2017

Съобщение

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ 
№ 4703-МИ
София, 06.04.2017

ОТНОСНО: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частични избори за кметове, насрочени на 30 април 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21 и чл. 423 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 4035-МИ от 15 ноември 2016 г. и протоколно решение на Централната избирателна комисия от 6 април 2017 г., на 6 април 2017 г. в 16.00 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1, Централната избирателна комисия проведе жребий на поредните номера в бюлетината на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частични избори за кметове, насрочени на 30 април 2017 г. След проведения жребий Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Обявява следната поредност на номерата на партиите в бюлетината:

 

1.

Движение за права и свободи – ДПС

2

ПП ГЕРБ

3

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

4

ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

5

ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН

6

ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

7

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

8

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

Изтегленият от ЦИК при общия жребий номер важи за частичните избори за кметове на 30 април 2017 г. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за кмет срещу наименованието на избраната при жребия партия.

Когато партия не е регистрирала кандидатска листа в частичните избори за кметове, насрочени на 30 април 2017 г., в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 30 април 2017 г., следват номерата на партиите определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК.

На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината за съответния вид избор не се определя номер и не се оставя празен ред.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 06.04.2017 в 19:09 часа

06.04.2017

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ ЗА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАРА ОРЕШЕЦ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 3347-МИ ОТ 05.08.2016 Г. НА ЦИК

Регистрация на застъпници

   Общият брой на застъпници за всяка кандидатска листа на партия и местната коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за кмет на една и съща партия могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

   Заявлението за регистрация на застъпници по образец Приложение № 68 – МИ от изборните книжа се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

   Заявленията за регистрация се предават в ОИК Димово на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 17.00 часа на 29.04.2017 г. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат, както и декларация от лицата за съгласие и че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер – Приложение № 98-МИ от изборните книжа. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

   Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден по гореописания ред чрез предложение по образец Приложение № 69-МИ от изборните книжа.

Представители на партии

   Общият брой на упълномощените представители на партия не може да надвишава броя на избирателните секции. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партията регистрирала кандидат.

   Всяка партия изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на общинската избирателна комисия от представляващия партията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид excel формат, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

   До изборния ден всяка партия, може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия или от упълномощено от него лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

31.03.2017

Съобщение

ОИК ДИМОВО УВЕДОМЯВА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАРА ОРЕШЕЦ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 57, АЛ. 1, Т. 21 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 423, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ИК И РЕШЕНИЕ № 4035-МИ/15.11.2016 Г. НА ЦИК, ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЩЕ ОПРЕДЕЛИ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ В БЮЛЕТИНАТА И ЩЕ ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЖРЕБИЯ В СРОК ДО 05.04.2017 Г.

 

 

 

31.03.2017

Съобщение

ОИК ДИМОВО УВЕДОМЯВА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАРА ОРЕШЕЦ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 196, АЛ. 3 ОТ ИК НА 04.04.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДИМОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЖРЕБИЙ ЗА РЕДА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПУТИТЕ.

Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати

31.03.2017

Съобщение

ОИК ДИМОВО НАПОМНЯ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 464, Т. 6 ОТ ИК, СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, Е 04.04.2017 Г., 17:00 ЧАСА.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 36 / 07.05.2017

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАРА ОРЕШЕЦ

 • № 35 / 07.05.2017

  относно: решение за промяна на член на СИК № 051600015

 • № 34 / 06.05.2017

  относно: решение за обявяване на представители на партия ПП Българска социалистическа партия

всички решения