11.11.2019

Съобщение

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ОИК № 0516 - ДИМОВО: гр. Димово, ул. „Георги Димитров” № 137, Заседателна зала на Общинска Администрация, ет. 2, Е-MAIL: OIK0516.cik.bg, ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0878875859

03.11.2019

Съобщение

На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, ОИК – Димово

 

ОБЯВЯВА край на изборния ден в изборен район 0516 - Димово в 20.00 ч. на 03.11.2019 г.

 

27.10.2019

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

Телефонни номера за приемане на сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес: 0879396873 и 0879396872

27.10.2019

Съобщение

На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, ОИК Димово ОБЯВЯВА края на изборния ден на 27.10.2019 г. в 20:00 часа.

17.10.2019

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ОПРЕДЕЛЯ Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, както следва:

Секция № 051600002 гр.Димово –Читалище „Паисий Хилендарски“ с адрес ул. „Свилен Русев “ № 3;

Секция № 051600015 с.Гара Орешец –ОУ „Димитър Благоев“ с адрес ул. „Димитър Благоев“ № 13;

Секция № 051600022 с.Арчар –кв. „Бабуя“ с адрес ул. „Валентина Терешкова“ № 12;

 

ОПОВЕСТЯВА телефон 09341 22-60 в община Димово, на който могат да правят заявки за помощ в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Заявленията се приемат всеки работен ден до 21.10.2019 г. от 8:30 – 12:30 и 13:00 – 17:00 часа.

В помещенията на СИК да се изградят кабини с размери не по – малки от 210/170 см., вход не по – тесен от 90 см. И равен плот не по – висок от 85 см.

17.09.2019

ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с писмо изх № МИ-15-326 от 18.09.2019г. на ЦИК, ОИК Димово публикува Указания относно обработването и защитата на личните данни и информационен лист ,както следва :

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

Общинската избирателна комисия /ОИК/ е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени от Изборния кодекс /ИК/„ Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.

Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.

Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако всичките са предвидени в ИК.

Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

Приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

Регистрация на кандидатските листи на парти, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

Назначаване на членове на секционните избирателни комисии;

Издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;

Приемане и работа с избирателни списъци;

Приемане и обработване на жалби и на сигнали;

Вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК;

Вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.

Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.

ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

Забрани:

Забранява се използването на личните данни, събиране, обработвани и съхранявани в процеса на работата на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.

Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

При установяване на нарушения на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронната поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 

ОИК № 0516, с адрес: гр. Димово, ул. „Георги Димитров” № 137, Заседателна зала на Общинска Администрация, ет. 2, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс /ИК/. Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общия регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 

ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.

Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.

Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.

При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния Административен съд.

ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

За контакт с длъжностното лице по защита на данните можете да се обърнете на имейл: [email protected]

16.09.2019

Приемане на заявления за регистрация на кандидатски листи

ОИК Димово ще приема заявления за регистрация на кандидатски листи за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. от 18.09.2019г. до 17.00часа на 24.09.2019г. 

04.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Димово на 16.09.2019г. от 17.00часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1 / 12.07.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Арчар , Община Димово от ОИК – Димово на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

 • № 142 / 16.12.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на ОИК Димово ,които да присъстват на полагането на клетва по чл.32 ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания общински съветник

 • № 141 / 13.12.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник

всички решения